Velforeningen for Jøslisetra og Sandvassetra

Formålet med foreningen er å