Mer om spillet

 

Hvis du vil lese mer om Hei-spillet og hvordan det brukes i samtaler med barn, så har Kristin og Guro, sammen med Birgit Svendsen, skrevet en artikkel som er publisert i tidsskriftet Mellanrummet.

NRK Rogaland var til stede da spillet ble lansert.