Kristin & Guro

Kristin Sommerseth Olsen, psykologspesialist, jobber i BUPA Stavanger

Guro Winsnes, psykologspesialist, jobber i Ås kommune

kristinogguro@gmail.com

Lansering